سمبلهای الکتریکی در استانداردهای مختلف متفاوت هستند و حتی در نرم افزارهای مختلف مثل AUTOCAD  یا eplan هم با کمی اختلاف نمایش داده می شوند

در ان قسمت سمبلهای الکتریکی که بیشتر مربوط به برق صنعتی و ساختمان است و در نرم افزار اتوکد الکتریکال نمایش داده می شوند خدمتتان جهت دانلود ارائه شده است