فیلم تحلیل یک نوع تابلو توزیع صنعتی قبل از نصب

تابلوهای توزیع جهت توزیع و کنترل جریان در یک واحد صنعتی یا کارگاه کوچک مورد استفاده قرار میگیرند.در این فیلم آموزشی یک تابلوی توزیع از نوع کنتاکتوری با حفاظتهای معمول تحلیل شده است. این تابلو توزیع قبل از نصب در محل تحلیل شده است.فیلم برداری به کمک گوشی موبایل انجام شده و از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

در برخی موارد تابلوی توزیع به کمک کنتاکتورها اجرا میشود.

در این حالت سه فاز به کمک کنتاکتوری قطع و وصل می گردد که دارای یک مدار فرمان ساده از نوع کنترل از یک محل به صورت دائم است.

المانهای حفاظتی مثل فیوز ها و کلید حفاظتی نشتی جریان از نوع سه فاز ، قبل از این کنتاکتورها در این طرح در نظر گرفته می شود.

با شستی های استاپ و استارت که بر روی درب تابلوی برق نصب شده می توانیم سه فاز هر یک از خروجی های تابلوی برق توزیع را قطع یا وصل نماییم

مدار فرمان پایه بدین منظور به صورت شکل زیر است

 

مشاهده فیلم این تابلوی توزیع از طریق لینک زیر

 

 

فیلم ساختار تابلو توزیع

 

(تهیه کننده: مهندس ادیبی)

 

متخصص عزیز این مطلب هم پیشنهاد میشه!
ترمینالهای موتورهای سه فاز و اتصال آنها در حالت ستاره و مثلث

دیدگاهتان را بنویسید

  • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
    >