نقشه خوانی یک سیستم ATS

تابلوی چنج آور که با روشی موسوم به ATS کار می کند یکی از انواع تابلوی برقی است که در سیستم های POWER QUALITY  جهت تامین توان مورد نیاز مصرف کننده ها در وضعیتی که برق شبکه اصلی مشکلی پیدا می کند مورد استفاده قرار می گیرند.

ادامه مطلب
  • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
    >