تست عایقی در تابلوهای برق( قسمت اول)

در تابلوهای برق صنعتی تست های مختلفی جهت اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات و سیم ها قابل اجرا است که یکی از این تست ها تست عایقی در تابلوی برق است.

این تست قبل از بهره برداری از تابلوی ساخته شده قابل اجرا است و همینطور پس از نصب و استفاده از تابلوی برق به صورت دوره ای در بازه های زمانی 1 سال تا 3سال قابل اجرا می باشد.

ادامه مطلب
  • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
    >