روش راه اندازی موتور سه فاز به کمک اتو ترانس(جلسه ۲۵ برق صنعتی)

یکی از روشهای قدیمی راه اندازی موتورهای سه فاز ، روش استفاده از ترانسفورماتورها به خصوص نوع اتو ترانس است.ابلته این روش در حال حاضر کمتر استفاده می شود ولی هنوز در توانهای خاصی از موتورها ، کاربرد دارد.

ادامه مطلب

شناخت ساختار موتورهای روتور قفسه ای قسمت اول

موتورهای سه فاز روتور قفسه ای پرکاربردترین موتورهای صنعتی هستند که شناخت آنها برای یک متخصص برق امری ضروری به نظر می رسد در این فیلم آموزشی که اولین فیلم در این زمینه می باشد به موارد زیر پرداخته خواهد

ادامه مطلب
  •  

  • >