پس از ۷ سال فعالیت آموزشی و فنی

دوره جامع الکترو مستری

دوره جامع الکترو مستری ، شامل مجموعه کاملی از تخصصهای متنوع در زمینه برق صنعتی و تابلوهای برق است

این دوره آموزشی حاصل تلاش و کسب تجربه در سالهای متمادی فعالیت در زمینه برق صنعتی و تابلوهای برق می باشد.

مباحث اصلی دوره الکترومستری