دوره خصوصی الکترو مستری

دوره جامع الکترومستری
روش برگزاری: به صورت جلسات آنلاین
تعداد ظرفیت:اجرا به صورت تک نفره و خصوصی
جزوه مکمل:دارد
پشتیبانی آموزشی:دارد
هر هفته ۲ تا ۳ جلسه آنلاین(زمان و ساعت بین مدرس و فراگیر هماهنگ می شود)

9800000تومان