دوره آموزشی اصلاح ضریب توان و بانک خازنی

محتوای این دوره آموزشی عبارت است از:

تهیه کننده این دوره:مهندس ادیبی مدیر وب سایت استاد برق

جلسه اول دوره تابلو بانک خازنی:

تابلوهای بانک خازنی و جایگاه آنها در صنعت

جلسه دوم دوره تابلو بانک خازنی:

اصلاح ضریب توان و خازن گذاری برای یک موتور سه فاز

جلسه سوم تابلو بانک خازنی

روش APFC در تابلوهای بانک خازنی

  • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
    >