دوره جامع الکترو مستری

کتابچه الکترونیکی الکترو مستری

  محتوای این کتابچه الکترونیکی چی هست؟!

  شروع با برق صنعتی
  موتورهای سه فاز و تک فاز
  تابلوهای فرمان موتوری
  تابلو بانک خازنی
  تابلو mcc

  تابلو چنج آور
  تابلوهای توزیع
  رله هوشمند
  plc
  نقشه خوانی در برق

  نویسنده این کتابچه الکترونیکی:

  مهندس حامد ادیبی
  – مدیر وب سایت استاد برق و پایه گذار مجموعه استاد برق از سال ۹۲ تاکنون
  – تهیه کننده بیش از ۲۰۰ ساعت فیلم آموزشی در زمینه برق صنعتی و تابلوهای برق
  – نویسنده کتابهای الکترونیکی در زمینه تابلوهای برق و برق صنعتی (رایگان)
  – پایه گذار روشهای جدید آموزشی مانند روش hand online در زمینه آموزشهای تخصصی
  – نویسنده تمامی مقاله های وب سایت استاد برق که تماما از پایه تهیه شده اند

  فرصت را از دست ندهید.تعداد دریافت این کتابچه روی عدد ۳۰۰ نفر محدود شده است

 • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
  >