دوره آموزشی برق صنعتی

نکته:

یک هدیه هم به ایمیلتان ارسال شد!

به شما تبریک می گوییم!!

در این دوره رایگان که ۲ ساعت فیلم آموزشی است اطلاعات خیلی مفید و کاربردی در اختیارتان قرار خواهد گرفت

محتوای ارائه شده بر حسب جلسات به صورت شکل زیر است

توجه!!

  • >