روشهای مختلف اصلاح ضریب و بانک خازنی(جلسه دوم دوره بانک خازنی)

در جلسه آموزش تابلوهای بانک خازنی در مورد مبحث اصلاح ضریب توان و اهمیت آن صحبت شد. در این جلسه می خواهیم در مورد انواع روشهای اصلاح ضریب توان در برق صنعتی با شما صحبت کنیم.

ادامه مطلب
  • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
    >