مقدمه ای بر سیم بندی لوگو(جلسه دوم رله لوگو)

در جلسه دوم آموزشی از رله هشومند لوگو در مورد سیم بندی این رله هوشمند صحبت کرده ایم.با دیدن این جلسه بیشتر به ارتباط رله هوشمند لوگو با برق صنعتی و مباحث آن پی خواهیم برد

ادامه مطلب

شروع با رله لوگو در برق صنعتی و جایگاه آن(جلسه اول رله لوگو)

رله هوشمندها از جمله ادوات کنترلی در برق صنعتی هستند که به ما کمک می کنند تا مدارهایمان را ساده تر،راحت تر،منعتفرتر و سریعتر طراحی و پیاده کنیم.

ادامه مطلب

اصول برنامه نویسی برای کنترل موتورهای الکتریکی (جلسه پنجم رله لوگو)

بهترین روش یادگیری برنامه نویسی لوگو، استفاده از مثال است.روشهای دیگری مثل معرفی توابع مختلف برنامه نویسی وجود دارد اما با مثال خیلی بهتر می توان برنامه نویسی لوگو را فرا گرفت

ادامه مطلب

برنامه کنترل یک موتور به صورت دائم (جلسه ۶ رله لوگو)

در این جلسه اولین برنامه از لوگو را می نویسیم.روش برنامه نویسی که ما پیش می گیریم بسیار راحت و جالب است.نیازی نیست ده ها صفحه کتاب را بخوانید تا برنامه نویسی لوگو را فرا بگیرید

ادامه مطلب

برنامه یکی پس از دیگری برای دو موتور در لوگو (جلسه ۸ رله لوگو)

در این جلسه آموزشی در مورد مفهوم مدار یکی پس از دیگری و روش نوشتن آن بحث شده است.در برنامه نویسی اگر مفهومی کار شود خیلی بهتر جواب خواهیم گرفت زیرا بررسی مدارهای فرمان برق صنعتی و در ادامه نوشتن برنامه بر اساس آن مدار فرمان کار را سخت تر خواهد کرد

ادامه مطلب
  • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
    >