فیلم معرفی انواع تابلوهای برق از نظر ساختار و عملکرد

در صنعت انواع مختلف تابلوهای برق از نظر ساختار و نحوه عملکرد وجود دارد.دسته بندی های متفاوتی از تابلوهای برق میتوان ارایه کرد ولی در این فیلم آموزشی که تهیه شده است دسته بندی خاصی از تابلو های برق توضیح داده شده است.همچنین روش توضیح این تابلوهای برق نیز متفاوت می باشد.

ادامه مطلب

سرفصلهای دوره برق صنعتی

دوره جامع برق صنعتی یکی از محتواهای قابل دسترس در قسمت الکترو می باشد.این دوره آموزشی به صورت فیلم های آموزشی (فیلم برداری با دوربین و فیلم برداری از طریق اسلاید شو) تهیه شده است.

ادامه مطلب

تولید و توزیع برق(جلسه سوم برق صنعتی)

گرچه مباحث تولید و توزیع برق در شبکه های برق ، جزو مباحث برق صنعتی نیست اما بهتر است کمی با تولید و توزیع برق آشنایی داشته باشیم.

ادامه مطلب
  • >