دوره درایوهای الکتریکی(جلسه دوم)

در جلسه اول از آموزش درایوهای الکتریکی در مورد ساختار درایو و ساختار موتورهای سه فاز روتور قفسه ای و نحوه کار این موتور با درایو (کارکرد دور موتور بر اساس فرکانس) صحبت کردیم

ادامه مطلب

دوره درایوهای الکتریکی(جلسه اول)

در دوره آموزشی درایوهای الکتریکی خیلی تخصصی و کاربردی به مبحث درایوهای الکتریکی خواهیم پرداخت.این دوره درایوهای الکتریکی شامل این موارد خواهد بود

ادامه مطلب
  • >