برق صنعتی دقیقا چیست و چه کاربردهایی دارد و شامل چه مواردی میشود؟