دوره رایگان برق صنعتی

با استفاده از مطالب دوره رایگان برق صنعتی حداقل از ۶۰ درصد دیگر متخصصین برق متمایز خواهید شد!!!

فیلم کوتاه ۱ دقیقه ای از شرح دوره برق صنعتی

تهیه کننده این دوره رایگان: مهندس ادیبی مدیر وب سایت

در دوره رایگان آموزش برق صنعتی چه می گوییم:

۱- موتورهای سه فاز و تک فاز و ساختار آنها در برق صنعتی

۲- روشهای مختلف راه اندازی موتورهای سه فاز در برق صنعتی

۳- حفاظت در موتورهای سه فاز و تک فاز

۴- کاربرد رله هوشمند لوگو در برق صنعتی و نقش آن در کنترل موتورهای سه فاز و تک فاز

  • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
    >