دوره رایگان برق صنعتی

با استفاده از مطالب دوره رایگان برق صنعتی حداقل از ۶۰ درصد دیگر متخصصین برق متمایز خواهید شد!!!

فیلم کوتاه ۱ دقیقه ای از شرح دوره برق صنعتی

نحوه شرکت در این دوره آموزشی از طریق پر کردن فرم زیر

جای هیچ گونه نگرانی نیست.ما امانت دار آدرس ایمیل شما هستیم! هر زمان هم دوست داشتید میتوانید ارسال ایمیلها را لغو کنید

تهیه کننده این دوره رایگان: مهندس ادیبی مدیر وب سایت

در دوره رایگان آموزش برق صنعتی چه می گوییم:

۱- موتورهای سه فاز و تک فاز و ساختار آنها در برق صنعتی

۲- روشهای مختلف راه اندازی موتورهای سه فاز در برق صنعتی

۳- حفاظت در موتورهای سه فاز و تک فاز

۴- کاربرد رله هوشمند لوگو در برق صنعتی و نقش آن در کنترل موتورهای سه فاز و تک فاز

  • >