چگونه برق صنعتی را یاد بگیریم

چگونه برق صنعتی رایاد بگیریم؟مبانی برق صنعتی

دراین مطلب سعی میکنم براساس تجربه کاری و آموزشی خود یک روند صحیح و روبه رشد جهت تسلط یک شخص به حوزه تخصصی برق صنعتی جهت فراگیری این مبحث عنوان کنم.

قبل از هرچیز چند نکته را عنوان می کنم:

نکته اول(برق ساختمان)

برق ساختمان لزوما پیش نیاز برق صنعتی نیست گرچه خوب است شخص علاقمند قبل از ورود به حیطه برق صنعتی، بابرق ساختمان نیز آشنایی داشته باشد ولی بدون تسلط بر مباحث برق ساختمان،می توان برق صنعتی رانیز فراگرفت.

نکته دوم(مبانی برق)

پیش نیاز ورود به مباحث برق صنعتی برای علاقمندانی که رشته تحصیلی یا کاری آنها برق نیست، مبانی برق است.

مبانی برق شامل اصول اولیه مثل الکتریسیته ساکن، مفاهیم جریان و ولتاژ و توان، قانون اهم و مفهوم مقاومت وکمی اطلاعات درمورد سری و موازی کردن در مدارهای الکتریکی است.

همچنین اطلاعاتی درزمینه الکترومغناطیس و اصول آن به صورت پایه مورد نیاز است.برای این موارد کتاب های زیادی در بازار موجود است که کتاب مبانی برق هنرستان پیشنهاد می شود.

نکته سوم(قانون ۲۰ساعت مطالعه)

براساس قانون ۲۰ ساعت مطالعه که در این مقاله از وب سایت عنوان کردیم،یک شخص علاقمند می تواند برروی یک حیطه تخصصی ۲۰ساعت مطالعه مستمر داشته باشد.

مثلا هرروز یک ساعت و پس از این ۲۰ ساعت به صورت قابل قبولی(نه به صورت حرفه ای) برآن حیطه تسلط پیدا کند.

البته باید عنوان کنیم در مواردی مثل زمینه برق صنعتی فقط مطالعه کافی نخواهد بود و پس ازاین ۲۰ ساعت مطالعه،نیاز به کار عملی و کسب تجربه ضروری است.

در مطلبی دیگر در ورود کارعملی و کسب تجربه راهکارهایی راعنوان خواهیم کرد.

چگونه با برق صنعتی شروع کنیم؟

برای ورود به این حیطه به نقل نگارنده بهتر است این مراحل طی شود:

۱-آشنایی با سیستمهای تک فازو سه فاز و استانداردها و پارامترهای مختللف.

۲-آشنایی با روند تولید،انتقال و توزیع برق(نه به صورت حرفه ای و فقط در حد آشنایی کافی است.)

۳-مباحث اندازه گیری الکتریکی مثل اندازه گیری جریان ،ولتاژ، توان و ادوات و نحوه اتصال این ادوات در مدارها

۴-دراین مرحله نیاز داریم کمی اطلاعات درمورد الکترومغناطیس داشته باشیم. این اطلاعات برای شناخت عملکرد موتورهای الکتریکی به خصوص موتورهای تک فاز و سه فاز القایی ضروری است.

۵-درصنعت انواع موتورهای الکتریکی استفاده میشود ولی پرکاربردترین نوع این موتورها نوع تک فاز و سه فاز القایی است.

شناخت این موتورها خیلی ضروری است.این شناخت شامل پارامترهای ضروری موتور،نحوه اتصال،پلاک خوانی موتور و کاربرد هریک از موتورها می شود.

۶-دراین نقطه می توانیم با روش های مختلف راه اندازی و کنترل این نوع موتورها آشنا شویم.االبته نیاز نیست خیلی وارد جزییات شویم زیرا هنوز با قططعات مورد استفاده در این روش ها آشنا نیستیم.

چگونه برق صنعتی یاد بگیریم مبانی برق

۷-قبل از ورود به مراحل بعدی می بایست با یکسری قطعات برق صنعتی آشنایی پیدا کنیم. قطعاتی مثل کلیدهای صفرو یک گردان،فیوزها،کنتاکتورها،شستی ها و بی متال دراین مرحله کفایت می کند.

۸-بامدارهای قدرت راه اندازی موتورهای تک فاز و سه فاز دراین مرحله شروع میکنیم.نحوه استفاده از قطعات برق صنعتی دراین مدارها و روش اتصال قابل بررسی است.

۹-سراغ مدارهای فرمان دربرق صنعتی می رویم.مدار فرمان مداری است که به مدار قدرت دستور می دهد که چه زمانی موتور روشن و چه زمانی خاموش باشد.دانستن ۷تا۸نوع مدار فرمان در برق صنعتی کافی است.

شاید بتوان گفت بیشتر از ۸۰نوع مدار فرمان با کارایی های مختلف در برق صنعتی وجود دارد ولی فعلا برای شروع ۷تا ۸ مدار فرمان ابتدایی کافی است.

مدارهای فرمانی مثل راه اندازی به صورت لحظه ای،راه اندازی به صورت دائم از یک محل،راه اندازی به صورت دائم از دو محل، کنترل دوموتور یکی پس از دیگری ،کنترل دو موتور به صورت یکی به جای دیگری،چپگرد راستگرد کردن یک موتوربا توقف کامل و حفاظت و چپگرد راستگرد سریع.

۱۰-دراین گام بایستی کمی با حفاظت ها درموتورهای تک فاز و سه فاز و ادوات مورد نیاز برای این حفاظتها آشنا شویم.

حفاظت هایی مثل:

حفاظت موتور در برابر اتصال کوتاه

حفاظت موتور در برابر اضافه بار

حفاظت موتوتر در برابر حرارت

حفاظت موتور در برابر قطعی فازها

۱۱-کمی باسیم و کابل و کاربرد هریک ازانواع آنها در برق صنعتی آشنا شویم.تااینجای کار به صورت حدودی می توانیم بگوییم ۳۵تا۴۰ درصد مسیر یادگیری را طی کرده ایم.

در مطالب بعدی درمورد بقیه مسیر باشما بیشتر صحبت خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

  • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
    >