فیلم وبینار موتورهای سه فاز روتور قفسه ای(قسمت اول)

وبینار موتورهای سه فاز روتور قفسه ای در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۹۶ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ دقیقه برگزار گردید.فیلم این وبینار ضبط شدو هم اکنون در این قسمت قرار گرفته است. در این وبینار به موارد زیر پرداخته شد: ساختار موتورهای سه فاز روتورقفسه ای پلاک خوانی کاربردی موتور سه فاز روتور قفسه ای […]
این محتوا برای اعضای ویژه قابل دسترس است.
  • >