فیلم وبینار موتورهای سه فاز روتور قفسه ای(قسمت دوم)

در این قسمت از فیلم وبینار به بررسی مشکلات معمول موتورهای سه فاز و رفع عیب آن و همچنین روشهای تست یک موتور سه فاز پرداخته شده است.این فیلم پارت سوم وبینار را شامل می شود             این مطلب هم پیشنهاد میشهشناخت ساختار موتورهای روتور قفسه ای قسمت دوم
این محتوا برای اعضای ویژه قابل دسترس است.
این مطلب هم پیشنهاد میشه
شناخت ساختار موتورهای روتور قفسه ای قسمت دوم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  • >