فیلم آموزش کلید اتوماتیک mccb(قسمت دوم)

همانطور که دیدیم در فیلم اول به بررسی ساختار کلید اتوماتیک mccb و همچنین مشخصات مهم آن پرداختیم.همچنین در مورد انواع trip ها در این کلید صحبت کریدم در فیلم دوم به بررسی امکانات جانبی یک کلید mccb و کاربرد هر در فرایند کنترل و حفاظت پرداخته ایم. این امکانات اضافی ما را در حفاظت […]
این محتوا برای اعضای ویژه قابل دسترس است.
این مطلب هم پیشنهاد میشه
فیلم آموزش کلید اتوماتیک MCCB
  • >