سرفصلهای دوره رله هوشمند لوگو در برق صنعتی

در دوره رله هوشمند لوگو ، به بررسی کاربرد رله هوشمند لوگو در برق صنعتی و به صورت خاص کنترل موتورهای سه فاز یا تک فاز می پردازیم.

پیش نیاز این دوره آموزشی دوره برق صنعتی است.

سرفصلهای این دوره آموزشی به شرح زیر هستند:

رله هوشمند لوگو

مدلهای مختلف رله هوشمند و کاربرد هر یک

سیم بندی لوگو

سیم بندی با حفاظت لوگو

برنامه نویسی در لوگو و روش qrs
برنامه نویسی کنترل موتور سه فاز و تک فاز به روشهای مختلفی چون چپ گرد راستگرد،یکی پس از دیگری و ستاره مثلث اتوماتیک

بستن یک تابلو برق مونتاژ شده با رله هوشمند لوگو

برنامه نویسی از طریق پنل رله هوشمند لوگو

اتصال درست کامپیوتر به لوگو

 

از اینجا می توانید این دوره را شروع کنید

دیدگاهتان را بنویسید

  •  

  • >