طراحی تابلوهای برق LV محاسبات انتخاب تجهیزات
مونتاژ
نصب و راه اندازی

سرویس و نگهداری تابلوهای برق
اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی

تامین تجهیزات برق صنعتی
تابلوهای برق
اتوماسیون صنعتی

چنانچه تجهیزات خاصی از برق صنعتی یا اتوماسیون صنعتی مورد نیازتان است
تجهیزات تابلوهای موتوری
تجهیزات تابلوهای بانک خازنی

تجهیزات چیلرها

و….

می توانید تماس حاصل نموده و درخواست خود را جهت تهیه این موارد ارائه کنید

تلفن تماس با ما: ۰۳۱۳۳۳۹۰۵۰۴

آی دی تلگرام :

obargh