تابلو برق موتورخانه( قسمت چهارم)

در جلسه  چهارم از آموزش تابلو برق موتورخانه به بررسی روش مونتاژ این نوع تابلو برق می پردازیم

تابلوی اصلی و چیدمان آن:

شکل زیر چیدمان تجهیزات را در تابلو نشان می دهد.

گرچه می توان برای این تابلو چیدمان دیگری هم در نظر گرفت ولی بهتر است از بالا شروع به توزیع سه فاز نماییم و سپس در ردیفهای پایینتر المانهای حفاظتی و سپس المانهای کنترلی را قرار دهیم و در انتها ترمینالهای تابلو را در نظر بگیریم.چیدمانی که می توانیم برای تابلو در نظر بگیریم بر اساس تجهیزات و نقشه مورد نظر ما در ردیف اول از بالا می توانیم کلید اصلی و شینه های مسی را جهت توزیع جریان نصب کنیم.در ردیف دوم چند عدد فیوز تک فاز و کلید سه فاز برای موتورها و مشعلها خواهیم داشت که می توانیم نصب کنیم.برای این قسمت فضا اضافه خواهیم داشت ولی درست نیست قطعات بعدی شامل کنتاکور و تایمر و رله کنترل فاز را در این ردیف استفاده کنیم. توجه کنید که در انتها دو عدد MCB برای رزرو در نظر می گیریم.در هر تابلوی برقی ( تابلوهای توزیع یا فرمان موتوری) بهتر است چند عدد خروجی رزرو در نظر گرفته شود.در ردیف سوم چهار عدد کنتاکتور و تایمر و رله کنترل فاز را خواهیم داشت.در ردیف چهارم هم ترمینالها آخرین قطعه ای هستند که نصب می شوند.

[symple_box style="boxinfo"]
متخصص گرامی این قسمت از محتوا ، ویژه اعضای بخش الکترو است.شما کمتر از 2 دقیقه می توانید عضو بخش الکترو وب سایت شوید و به تمامی محتوای این قسمت دسترسی داشته باشید.با این عضویت در کمتر از 45 روز مطالعه به اطلاعاتی که حداقل 18 ماه در حالت عادی زمان می برد تا به دست آورید، دسترسی خواهید داشت!!

[/symple_box]

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

  • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
    >