تابلو برق موتورخانه( قسمت اول)

همانطوری که دوستان می دانند جهت ایجاد گرما در یک ساختمان مسکونی یا اداری از یک سیستم گرمایشی مبتنی بر گردش آب گرم استفاده می شود.کنترل این سیستم گردشی از نظر حرارتی یا پمپاژی با موتورخانه است.

اساس کار این سیستم گرمایشی به این صورت است که آب توسط مشعلهایی گرم شده و این آب گرم شده توسط پمپ در لوله ها و شوفاژها گردش پیدا می کند.

مشعلها به کمک گاز و برق تک فاز کار می کنند و پمپ ها نیز به کمک برق سه فاز یا تک فاز عمل می کنند.

در این دوره قرار است تابلوی برق یک موتورخانه را طراحی کنیم که این موتورخانه مربوط به یک مرکز آموزشی است.

تجهیزات این موتورخانه عبارتند از:

۱- دو عدد مشعل که به کمک گاز و برق تک فاز روشن شده و آب در حال گردش را گرم می کنند

شکل زیر این دو مشعل را نشان می دهد.

۲- ترموستات که بر روی لوله های آب خروجی مشعلها متصل هستند و بر روی دمایی حدود ۶۵ الی ۷۵ درجه سانتیگراد تنظیم هستند.

برق تک فازی که قرار است مشعلها را فندک زده و روشن کند ابتدا از این ترموستات عبور کرده و سپس به مشعل متصل می شوند.همانطوری که در شکل هم مشخص است ترموستات ورودی و خروجی تک فاز دارد.

این ترموستات از نوع جداری است و بر روی جداره لوله آب نصب می شود.نکته اینکه این ترموستات ها به دمای محیط حساس هستند یعنی دمای محیط شوفاژ خانه یا وزش باد سرد از طریق پنجره موتورخانه می تواند بر روی عملکرد آنها تاثیر منفی گذاشته و در زمان مورد نیاز عمل قطع و وصل را انجام ندهند.لذا بهتر است محل اطراف اتصال این ترموستات(بالب ترموستات جداری ) با لوله آب به کمک پشم و شیشه عایق بندی شود.همچنین نصب این ترموستات به کمک تسمه های فنری بر روی لوله آب انجام می شود.

 

۳- سه عدد پمپ که یکی از آنها سه فاز بوده و در حالت کار جریانی حدود ۸/۳آمپر دارد و دو عدد موتورپمپ تک فاز که در حین کار عادی جریانی حدود ۲/۲آمپر از شبکه می کشند.پلاکهای موتورهای سه فازو تک فاز واضح نبودند لذا با آمپر متر کلمپ این جریانها در حین کار عادی موتور ثبت شدند.

شکل زیر این موتور سه فاز و موتورهای تک فاز را نمایش می دهد.

چه کنترلی بایستی در موتورخانه ایجاد کنیم:

چون این موتورخانه مربوط به یک مرکز آموزشی است درنظر داشتیم کنترل به این صورت انجام شود که روشن و خاموش شدن مشعل ها و پمپها در دو حالت دستی و اتوماتیک باشد.
در حالت دستی شخص مسئول بتواند با کلیدهای MCB و فیوزها به صورت دستی مشعل ها و پمپها  را روشن و خاموش کند.این مورد در زمانی است که مثلا ابتدای فصل سرما می باشد یا مواردی که به صورت اضطراری نیاز به روشن و خاموش شدن موتورخانه است.

در حالت اتوماتیک بایستی مشعل ها و پمپها از یک تایمر نجومی دستور بگیرند به این صورت که مثلا در ابتدای فصل سرما موتورخانه روشن شود. همچنین بر اساس ساعتهای روزانه بایستی ساعت ۷ صبح موتورخانه روشن شود تا در ساعت ۸ محیط آموزشی گرم باشد همچنین در ساعت ۲ بعد از ظهر که انتهای ساعت کاری است موتورخانه خاموش شود.بر اساس هفته نیز عملکرد به این صورت است که روزهای ۵ شنبه و جمعه موتورخانه کلا روشن نشود.

برای روزهای تعطیل هم بر اساس تقویم یکروز قبل از تعطیلی موتورخانه بر روی حالت دستی قرار خواهد گرفت که برای روز تعطیل به صورت خودکار روشن نشود.
چند مورد دیگر نیز بایستی برای تابلو کنترل این موتورخانه در نظر گرفته شود:
اول اینکه یک خروجی فن برای تهویه هوا در موتورخانه در نظر گرفته می شود که روشن و خاموش شدن این فن هم در دو حالت دستی و اتوماتیک است.
در حالت دستی فن با یک فیوز مینیاتوری تک فاز روشن و خاموش می شود.

متخصص عزیز این مطلب هم پیشنهاد میشه!
فیلم تابلو برق موتوخانه

و در حالت اتوماتیک یک ورودی سنسور co2 برای تابلو در نظر گرفته شد که با افزایش غیر نرمال گاز co2 در محیط موتورخانه فن به صورت خودکار با دستور سنسور روشن شود.

 

شرح تجهیزاتی اصلی که نیاز داریم:

بر اساس عملکردی که از تابلوی کنترل موتورخانه مد نظر است این تجهیزات مورد نیاز است.

۱- برای قطع و وصل کردن خط سه فاز تغذیه کننده موتور سه فاز( پمپ سه فاز)، به یک کنتاکتور و یک عدد بی متال نیاز است.

۲- برای روشن و خاموش کردن خط تک فاز مربوط به موتور تک فاز اول( پمپ تک فاز اول) به یک عدد کنتاکتور سه فاز و بی متال نیاز داریم. در اینجا بایستی از روش بستن کنتاکتور سه فازبرای یک موتور تک فاز استفاده کنیم که در ادامه شرح خواهیم داد.

۳- برای روشن و خاموش کردن خط تک فاز مربوط به موتور تک فاز دوم(پمپ تک فاز دوم) به یک عدد کنتاکتور سه فاز و بی متال نیاز داریم.

۴-برای تغییر وضعیت روش کنترل در حالت دستی و اتوماتیک هم برای پمپها و مشعلها و هم برای فن می توانیم ازکلید سلکتوری تک فاز دو طرفه(طرح تله مکانیک) استفاده کنیم.این کلید دارای حالت صفر در وسط و دو حالت دیگر در سمت چپ و راست دارد. دو سری ترمینال ۳ و ۴ بر روی این کلید وجود دارد .کافی است برای اتصال در مدار، فاز را به دو ترمینال شماره ۳ متصل نموده و سپس ازدو ترمینالهای ۴ دو عدد خروجی برای دو حالت دستی و اتوماتیک داشته باشیم مانند شکل زیر

 

۵- رله کنترل فاز جهت سنجش سه فاز از نظر قطعی یا جابجایی فاز ها به جهت اینکه موتور سه فاز از نظر چرخش پمپ می بایست جهت درستی داشته باشد و چنانچه ترتیب سه فاز صحیح نباشد جهت پمپاژ آب تغییر خواهد کرد.

۶- ساعت فرمان جهت کنترل اتوماتیک عملکرد موتورخانه که این تایمر از محصولات شرکت شیوا امواج انتخاب شده است.در این ساعت فرمان مانند خیلی از تایمرها، دو ترمینال فاز و نول برای تغذیه ساعت وجود دارد.سه عدد ترمینال نیز جهت اتصال فاز و خروجی های فاز استفاده می شود.ترمینال شماره ۱۵ جهت اتصال فاز ورودی ، ترمینال شماره ۱۸ خروجی کنتاکت حالت عادی باز، و ترمینال شماره ۱۶ خروجی کنتاکت حالت عادی بسته است.

 

از نظر برنامه ریزی نیز دارای دستور العمل کاملی است که با چند عدد شستی بر روی بدنه این ساعت قابل برنامه ریزی بر حسب ساعتهای روز، روزهای هفته و روزهای ماه است.

 

۷- کلید MCB  سه فاز جهت قطع و وصل سه فاز کل تابلو

این کلید هم به عنوان کلید اصلی تابلو مورد استفاده قرار می گیرد که فقط سه فاز تابلو را قطع و وصل می کند.خط نول بدون کلید وارد تابلوی برق می شود.

 

۸- یک عددکلید MCB سه فاز جهت قطع و وصل سه فاز مربوط به پمپ سه فاز

 

۹- دو عدد فیوز تک فاز جهت روشن و خاموش کردن موتور های تک فاز در حالتی که به صورت دستی این کار را انجام می دهیم.

 

۱۰- دو عدد فیوز تک فاز جهت روشن و خاموش کردن مشعلهای شماره یک و دو در حالتی که به صورت دستی این کار را انجام می دهیم.

 

۱۱- دو عدد فیوز تک فاز جهت مدار فرمان مربوط به کنتاکتورها و فاز مربوط به فن

 

۱۲- یک عدد کنتاکتور جهت روشن و خاموش کردن مشعلها

 

به جهت جریان ناچیز مشعلها و عدم نیاز به حفاظتهایی چون اضافه بار ، یک عدد کنتاکتور جهت روشن نمودن مشعلها کافی است( مشعلها با هم روشن و خاموش می شوند و عملکرد تکی ندارند)

در جلسه بعدی آموزش تابلو برق موتورخانه،به بررسی طراحی تابلو برق و محاسبات آن می پردازیم.

دیدگاهتان را بنویسید

  • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
    >