آموزش مدارهای فرمان وقدرت برق صنعتی

آموزش مدارهای فرمان وقدرت برق صنعتی به روش on paper

در سری ویدئوهای آموزشی زیر در نظر داریم مدارهای قدرت و فرمان برق صنعتی را به صورت ساده وقابل فهم با روشی به نام on paper به شما دوستان علاقه مند آموزش دهیم

نکته: ویدئوها بر روی سایت یوتیوب بارگذاری شده است و در اینجا منتشر می شود

جلسه اول آموزش مدارهای فرمان وقدرت برق صنعتی

جلسه دوم آموزش مدارهای فرمان وقدرت برق صنعتی

جلسه سوم آموزش مدارهای فرمان وقدرت برق صنعتی

جلسه چهارم آموزش مدارهای فرمان وقدرت برق صنعتی

جلسه پنجم آموزش مدارهای فرمان وقدرت برق صنعتی

جلسه ۶ آموزش مدارهای فرمان وقدرت برق صنعتی

جلسه ۷ آموزش مدارهای فرمان وقدرت برق صنعتی

  • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
    >