آموزش سافت استارتر ABB قسمت دوم

در فیلم اول در مورد اصول کار سافت استارترها و نحوه اتصال آنها صحبت کردیم.همچنین در مورد مزایای و منحنی مشخصی این روش نسبت به دیگر روشها صحبت شد در فیلم دوم درباره سری های سافت استارهای abb صحبت شده است.همچنین در مورد تنطیمات اولین سری و مشخصه های آن و همچنین انتخاب فیوز hrc […]
این محتوا برای اعضای ویژه قابل دسترس است.
این مطلب هم پیشنهاد میشه
آموزش سافت استارتر ABB قسمت اول
  • >