دوره رایگان نقشه خوانی برق صنعتی و تابلوهای برق

به ترتیب می توانید محتوای هر قسمت از دوره نقشه خوانی برق را به صورت آنلاین دیده یا دانلود نمایید

محتوای جلسه اول:

چرا نقشه خوانی برق مهم است
کاربردهای نقشه خوانی برق در حرفه کاری شما و مسیر که قرار است در آن حرکت کنید

  • × در واتس آپ پاسخگوی شماهستیم!
    >